Projekti

Istraživanje i inovacija

Naša kompanija se u saradnji sa ukrajinskim i evropskim partnerima aktivno bavi istraživanjima u oblasti složene prerade industrijskog otpada (crvеnog mulja i cink-olova) u cilju primjene postignutih rezultata u praksi, i komercijalnog uključivanja rezvijene i patentirane tehnologije.

Ova tehnologija omogućava dublju obradu navedenog otpada pirometalurškom metodom u cilju dobijanja tržišnih proizvoda kao što su liveno gvožđe i penosilikati - novi proizvodi na svjetskom tržištu. Penosilikat nije konačan proizvod.

Da bi se povećala ekonomska efikasnost, projekat uključuje korišćenje penosilikata za izradu građevinskog materijala (cigli, građevinskih blokova, panela, izolacionih materijala, cementa) sa karakteristikama boljim od konkurentskih proizvoda trenutno dostupnih na tržištu.

Imamo dobro opremljenu istraživačku laboratoriju u fabrici “Prerada” u blizini Podgorice.

 

Metalurgija

Paralelno sa istraživačkim projektom, Politropus Alternative”d.o.o. je na kraju 2014.godine  započeo veliki projekat izrade metalurških postrojenja i povezanih postrojenja za proizvodnju građevinskog materijala na prostoru farbike “Prerada” u Podgorici.

Projekat uključuje:

-izgradnju modernog metalurškog postrojenja za preradu industrijskog otpada i rude gvožđa pirometalurškom metodom po stopi od oko 1 miliona tona crvenog mulja godišnje;

-prizvodnju građevinskog materijala korišćenjem penosilikata sa kapacitetom od oko 25 miliona uzoraka cigli godišnje;

-set mjera ekološkog karaktera, omogućavajući preradu industrijskog otpada bez stvaranja novog otpada, minimizirajući negativne uticaje industrijskih postrojenja na životnu sredinu smanjenjem sadržaja zagađujućih materija u izduvnim gasovima ispod nivoa MAC po važećim zakonima Evropske Unije;

- stvaranje više od 300 radnih mjesta u fabrici, razvoj bliskih poslovnih oblasti na regionalnom nivou (projektovanje, građevinske kompanije) koji će imati pozitivan uticaj na društveno ekonomsku oblast Crne Gore.

 

Uspješna realizacija projekta će riješiti najvažnije ekološke probleme u Crnoj Gori - nagomilani industrijski otpad, te će proširiti ovu tehnologiju na druge regione u Evropi i svijetu.

Politropus Alternative doo Podgorica Montenegro by mneportal.com